Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Emotionel intelligens test – EQ-i

EQ-i testen er udviklet i USA gennem 18 års forskning med det formål bl.a. at forklare, hvorfor nogen mennesker med høj IQ (kognitiv intelligens) fejler i livet, og hvorfor andre med almindelig IQ har succes.

DET HAR VIST SIG, AT STIGENDE EMOTIONEL INTELLIGENS GØR INDIVIDER MERE EFFEKTIVE, PRODUKTIVE OG SUCCESFULDE I LIVET.

EQ-i’s evne til at forudsige succes i jobbet svinger således mellem 27 – 45 %, afhængigt af det givne job. En almindelig intelligenstests evne til at forudsige succes i jobbet ligger på omkring 6 %.

EQ-i testen måler bl.a. på dine overordnede kompetencer til at håndtere din umiddelbare omverden, dine emotionelle og sociale færdigheder. Derudover identificerer testen styrker, faldgrupper og udviklingspotentialer på kompetencer, bl.a. med fokus på ledelse.

Fakta om EQ-i

Består af 133 spørgsmål og gennemføres på under 30 min. på web. EQ-i måles på 5 overordnede domæner med 15 subskalaer. De 5 overordnede domæner er:

  • Intra-personelle faktorer
  • Inter-personelle faktorer
  • Tilpasningsfaktorer
  • Stresshåndteringsfaktorer
  • Livsindstillingsfaktorer.

Testrapporten udleveres til dig, men gennemgås forinden omhyggeligt med certificeret konsulent, hvilket bl.a. kan give anledning til konkret handling på væsentlige kompetencer og udviklingsområder. Organisationer kan blive mere effektive ved at ansætte emotionelt kompetente mennesker og ved at tilbyde muligheder for at forstærke disse færdigheder på arbejdspladsen. Testen anvendes i dag som rekrutterings- og lederudviklingsværktøj i flere større danske og internationale virksomheder, herunder bl.a. IBM.