Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Udtalelser

Lederteam fra Novozymes

Fra Australien:

The atmosphere was extremely peaceful which was most relaxing allowing us to concentrate on the task at hand without outside distractions.

The horses were teaching us through their trust and non-judgemental behaviour.

It is important for leaders (or trainers) to learn how people learn and use the different techniques (lead from front, beside or behind).

Fra Kina:

It is a good training that shows us being a good team with great atmosphere.

I see different leader ship through the training of our team members and let me think what is the best leader ship should be and how I can approach it.

From the training activity with the horse I knew what kind of leadership is mine and realized it should be improved in the future. It is very important to show it by letting me experience instead of just telling it to me by talk.

Maybe if there is more time, the team members could talk about the different leader ship mode by watch video together and get comments by ISAR.

It is a very nice place and a special way to do the leader ship training. The coaches are all so nice.

Fra USA:

The leadership training was great as a team building activity because not only did we learn individually, but we had a great experience as a team, which I felt cemented the group dynamic further. We all were laughing and in sync with the momentum of the day consistently.

I really liked how the horses had this incredible ability to connect with us differently. They were very intuitive and this taught that you need to have an understanding on how each person you work with vary.  This will help you to craft your skills to adapt to who you are working with.

Working with the horses allowed us each the opportunity to recognize or emphasize our own leadership style.

It was a wonderful day, the program was fantastic and the staff superb.  I would recommend this event over and over to many of our Zymers.

Sekretariatschef Mia Sørup

Med Vibeke som coach har jeg fået styrket min professionalisme som leder. Vibeke kan som coach hjælpe mig til at se nye veje og løsningsmuligheder for de problemer og udfordringer, jeg står overfor.

Coachingen har samtidig fokus på at jeg er autentisk som leder, og at mit lederskab ikke bliver tillært. Jeg bliver også med Vibeke som coach styrket i mit mentale lederskab. Coachingen og sparringen med Vibeke er af stor værdi for mig.

Chefkonsulent Ulla Blatt Bendtsen, Energistyrelsen

Det er noget af det det mest autentiske, jeg nogensinde har oplevet – du kan sige et, men føle noget andet, og hesten vil med det samme afsløre dig. Hesten forstærker coachingprocessen. Det er ikke muligt at lyve for sig selv uden at blive afsløret – skræmmende, men også ekstremt autentisk.

Det har været lidt vildt og grænseoverskridende, men fantastisk givende. Coaching med heste kan hjælpe alle – ledere såvel som medarbejdere – med at blive bedre til at kommunikere på en autentisk måde og vise lederskab i eget liv og over for for andre.

Jeg vil gerne takke Vibeke og hestene Lukas og Kjalar for et fantastisk coachingforløb gennem de sidste 7 måneder, og jeg kan varmt anbefale kurset til andre.

Socialrådgiver Vibeke Mønster

Jeg har deltaget i et personligt coachingforløb samt et team udviklingsforløb på Isar Ressource Center i efteråret 2011.

Jeg har i forbindelse med mit faglige virke som socialrådgiver, pædagogisk vejleder og teamleder, gennemgået forskellige udviklingskurser og uddannelser, og havde forud for mine sessions ikke store forventninger til at hesten, som jeg ikke er ukendt med, kunne gøre den store forskel for mig, privat som fagligt.

Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor præcist hesten afspejler min indre tilstand ved at tolke på mit kropssprog. Jeg har fået støtte og feedback fra hesten til at regulere mit kropssprog, så det er i overensstemmelse med min indre tilstand dvs. at være autentisk i min tilgang til hesten. Jeg har fået en større forståelse for forskellen mellem at skulle præstere og være i flow, hvilket jeg har kunnet profitere af privat og mit arbejde. Jeg har lært værdifulde ting om mit eget og andres energilag, som har givet mig en sammenhængsforståelse for egen og andres adfærd.

At arbejde med temaet følgeskab/lederskab har for mig været meget interessant, idet jeg har fået indblik i hvor mange forskellige måder der kan ledes på. Ligeledes har jeg fået lyst og mod på at prøve nye måder at lede på, og fået fokus på de ledelsesvinkler som jeg kan udvikle yderligere. Men vigtigst har det været at finde vej til min egen ledelsesstil og blive bevidst om, hvordan jeg har det med forskellige ledelsespositioner.

I teamcoachingen har jeg været meget optaget af den gruppeproces, der har foregået ved øvelserne. Jeg oplever hesten som et godt redskab til at træne teamet, idet hesten spejler teamet og giver øjeblikkelig feedback på teamets tilgang og målrettethed.

Jeg har fået et rigtig godt og rigt udbytte af kurserne, som afholdes i hyggelige og moderne rammer, med en høj faglighed og professionel undervisning.